archiwum_2019 - Miód Pszczółkowski

Miód Pszczółkowski
Przejdź do treści

archiwum_2019

arch
Serdecznie zapraszam na zebranie RKP Pszczółki w dniu
24 listopada 2019 roku, (niedziela) o godzinie 15.00,
które odbędzie się w sali Szkoły Podstawowej w Pszczółkach, ulica Szkolna 4.
Porządek zebrania:
 1. Powitanie przybyłych członków przez prezesa Piotra Kowalczyka
 2. Przyjęcie protokołu – M.Kupryciuk
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu– referuje Prezes Kowalczyk
 4. Organizacja obchodów Dnia Świętego Ambrożego:
   • 8 grudnia 2019 o godz. 11.30 msza święta w kościele parafialnym w Pszczółkach:
    • obiad, kawa, ciasto itd. w restauracji „Bartnik”. Na zebraniu ustalimy wysokość kwoty i prosimy, by na zebraniu chętni wpłacili pieniądze.
    • Sprawy różne
    • Odbiór wosku przez państwa Bożenę i Adama Labuddę.
   • poczet sztandarowy,
 5. dary ofiarne,
 6. czytania i modlitwa wiernych,

Pszczółki, 15.11.2019 roku
Prezes RKP Pszczółki
                                         Piotr Kowalczyk
zebranie RKP Pszczółki - 12 lipca 2019 roku
W dniu 12 lipca 2019 roku, odbyło się zebranie RKP Pszczółki w Bibliotece Gminnej w Pszczółkach.
W programie m.in.:
 • Odbiór leków przeciw warrozie - skarbnik J.Jendrasik
 • Omówienie przygotowań do Święta Miodu w dniu 1.09.2019 w Pszczółkach.
 • Zapisy chętnych na wyjazd na XXXIII Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Ustce.
Delegat RKP na Walnym Zjeździe WZP w Gdańsku- 13.04.2019 r.
13 kwietnia 2019 roku w Przywidzu odbył się Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku. Przedstawicielem naszego koła był Waldemar Szymański - jako delegat  oraz jako zaproszony gość - prezes RKP Pszczółki Piotr Kowalczyk.
Podczas zjazdu poruszano następujące zagadnienia:
 1. Wybrano delegata do Polskiego Związku Pszczelarzy.
 2. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe WZP.
 3. Poddano pod głosowanie wniosek o wystąpienie z Polskiego Związku Pszczelarskiego - nikt tego wniosku nie poparł.
 4. Nadano tytuły:
  • Honorowego Członka Polskiego Związku Pszczelarzy dla pana Leszka Pękali,
  • Honorowego Członka Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku pani Hannie Brejwo. Wniosek, który złożył prezes RKP Pszczółki, Piotr Kowalczyk został przegłosowany jednogłośnie. Gratulujemy pani Hannie Brejwo.
Zebranie pszczelarskie – 26.01.2019 r.
W dniu 9 lutego 2019 roku odbyło się drugie zebranie członków naszego Koła. Jednym z ważniejszych punktów spotkania była obecność przedstawiciela gminy Pszczółki – wice wójta Piotra Chajewskiego. Zebrani przedstawili główne tematy zainteresowania pszczelarzy oraz zapoznali się ze sprawozdaniami (finansowym i działalności) za rok 2019.
Wręczenie legitymacji członkowskiej E. Cierockiej – 26.01.2019 r.
Prezes RKP, Piotr Kowalczyk wręczył legitymację członkowską Ewie Cierockiej. Podkreślił zaangażowanie i chęć wspierania działalności Koła. Pszczelarska podziękowała członkom RKP za wprowadzenie i pomoc przy zakładaniu pasieki.
Kontakt - tel. 504 924 652
Wróć do spisu treści