archiwum_2024 - Miód Pszczółkowski

Miód Pszczółkowski
Przejdź do treści

archiwum_2024

arch
Zabawa Pszczelarska

    Zarząd RKP w Pszczółkach w dniu 28.01.2024 r. zorganizował Zabawę Pszczelarską, na którą, do restauracji "Bartnik" w Pszczółkach, przybyli zaproszeni goście, członkowie - pszczelarze Koła, ich rodziny i przyjaciele. Powodem spotkania było podsumowanie wydarzeń pszczelarskich 2023 roku, wręczenie Złotej Odnazki Polskiego Związku Pszczelarskiego (PZP) oraz zabawa pszczelarska.
 Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego, prezes Koła Piotr Kowalczyk powitał zebranych. Krótko podsumował rok 2023, złożył życzenia, a następnie odczytał treść legitymacji Złotej Odznaki. W obecności zebranych Pan prezes, w imieniu PZP, odznaczył wójta gminy Pszczółki Macieja Urbanka Złotą Odznaką Pszczelarską. Dalej kronikarka RKP M. Kupryciuk zaprezentowała rys historyczny od 1957 roku odznaczeń i nagród dla pszczółkowskich pszczelarzy, a także osób spoza RKP. Goście mieli tym samym okazję poznać liczbę nagrodzonych:
  • Statuetką ks. dr Jana Dzierżona - 1 pszczelarz,
  • Medalem ks. dr Jana Dzierżona - 1 pszczelarz i wójt gminy H. Brejwo,
  • Złotą Odznaką Pszczelarską - wójt gminy M. Urbanek, 13 pszczelarek i psszczelarzy,
  • Srebrną Ozdnaką Pszczelarską - 21 pszczelarek i psszczelarzy,
  • Brązową Odznaką Pszczelarską - 22 pszczelarek i psszczelarzy,
  • oraz 6 osób spoza RKP (Srebrnymi i Brązowymi Odznakami),
  • Tytułem Honorowych pszczelarzy - 6 pszczelarek i pszczelarzy.
 Następnie ksiądz Tomasz przekazał życzenia od ks. proboszcza J. Urbana i po krótkiej modlitwie nastąpiła kolejna część spotkania.
 Po obiedzie zebrani zostali zaproszenie na pokaz "Wspomnień czar", na którym rozpoznawali osoby - pszczelarzy RKP i miejsca organizowanych od 1995 roku spotkań oraz zabaw pszczelarskich. Następnie zgromadzeni wzięli udział w zabawach muzycznych, zręcznościowych i intelektualnych związanych z pszczelarstwem opracowanych przez firmę GranJan we współpracy z kronikarką RKP. Uśmiech, dobra zabawa nie opuszczała gości, a także pszczelarzy. Podczas tego spotkania nie zabrakło wielu rozmów na tematy pszczelarskie i wspólnych tańców. Ważnym punktem były wpisy do kroniki RKP nr 9 oraz na zakończenie wspólny śpiew "Siadła pszczółka na jabłoni" z Honorową członkinią Koła Reginą Szymańską. Zabawy, rytmy taneczne i efekty świetlne były możliwe dzięki obecności Pana Jana Lewalskiego właściciela firmy GraJan.
 Podczas zabawy reprezentująca komitet społeczny "Dla Gabi" W. Danielczyk przeprowadziła zbiórkę charytatywną dla chorej Gabrysi od pszczelarzy gromadząc kwotę 617,30 złotych, która zasili konto na operację dla małej mieszkanki miejscowości gminy Pszczółki.
 Na zakończenie pożegnano gości, pszczelarzy i ich rodziny. Kilka wybranych zdjęć z zabawy prezentujemy poniżej. Dziękując ich autorkom za udostępnienie paniom: Oli, Wiesi i Marioli.

Kontakt - tel. 504 924 652
Wróć do spisu treści