O nas - Miód Pszczółkowski

Miód Pszczółkowski
Przejdź do treści

O nas

O nas
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Pszczółkach powstało w roku 1957. Jej pierwszym i długoletnim prezesem był Henryk Kamiński.

W latach 2012 – 2017 funkcję tą pełnił Jan Freda, a od roku 2017 prezesem koła jest Piotr Kowalczyk.

Od marca 2019 roku koło nasze liczy 42 członków (w tym 7 pań)  z gminy Pszczółki oraz z okolicznych miejscowości.

    Pszczelarze spotykają się w budynku Szkoły Podstawowej ul. Szkolna 4. na zebraniach ok. 6 zebrań w roku w celu:
 • uregulowania składek członkowskich,
 • składania wniosków o dotację,
 • zakupu leków dla pszczół,
 • oddawania wosku do wytopienia i zakupu węzy od państwa Bożeny i Adama Labuddów,
 • wymiany doświadczeń,
 • prowadzenia szkoleń we własnym zakresie lub z udziałem zaproszonych gości,
 • spotykamy się w sprawie uzyskania dotacji na zakup sprzętu, matek pszczelich i odkładów,
 • jako koło występujemy z wnioskami do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku o przyznanie odznaczeń i tytułu honorowego członka WZP.

    Do tradycji pszczelarskich naszego koła należą:
 • organizacja Święta Świętego Ambrożego – patrona pszczelarzy , połączonego z mszą świętą w miejscowym kościele oraz składanie darów ofiarnych w postaci paschału i miodu,
 • koło nasze posiada sztandar, peleryny i Logo dzięki czemu jesteśmy rozpoznawalni,
 • udział pszczelarzy w Święcie Miodu i Forum Pszczelarskim organizowanych przez Urząd Gminy,
 • prowadzenie spotkań edukacyjnych, warsztatów dla dzieci i młodzieży z miejscowych szkół i przedszkola,
 • w roku 2018 po raz pierwszy uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pszczelarzy na Jasną Górę (dzięki dofinansowaniu kosztów autokaru przez Urząd Gminy w Pszczółkach i ówczesną wójt p.Hannę Brejwo),
 • pszczelarze nasi co roku uczestniczą w szkoleniach, spotkaniach  i targach pszczelarskich, korzystają z materiałów zawartych w czasopismach fachowych,
 • organizowaliśmy też Bal Pszczelarzy i Spotkania Opłatkowe.

    Wszystkie te wydarzenia opisane są i zilustrowane w kronikach pszczelarskich, które przez wiele lat prowadził prezes Henryk Kamiński wraz z córkami Danutą i Janiną, a obecnie zajmuje się tym kronikarka- Mariola Kupryciuk.

    Możemy się poszczycić też  tym, że powstała książka o naszym kole i jego dziejach pt. "Jubileusz 60-lecia Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pszczółkach. Tradycje pszczelarstwa w Gminie Pszczółki", którego autorką jest Mariola Kupryciuk.

    Zapraszamy do naszego koła wszystkie osoby pragnące zająć się tą fascynującą dziedziną życia jaką jest pszczelarstwo. Podpowiemy, doradzimy jak prowadzić gospodarkę pasieczną.

Kontakt z kołem:
Piotr Kowalczyk
tel. 504 924 652

WŁADZE KOŁA RKP PSZCZÓŁKI:
PREZES
Piotr Kowalczyk
tel. 504 924 652
WICEPREZES:
Henryk Danielczyk
tel.
515 932 167
SKARBNIK
Krystyna Kowalczyk
tel. 500 378 829
SEKRETARZ
Wiesława Danielczyk
tel. 503 415 468
KOMISJA REWIZYJNA
 • Ryszard Mroczkowski
 • Marek Fajfer
 • Bogusław Więch
SĄD KOLEŻEŃSKI
 • Mieczysław Legawiec
 • Waldemar Ossowki
 • Regina Szymańska
Delegaci RKP na zjazd WZP w Gdańsku:
 • Piotr Kowalczyk
 • Ewa Cierocka
Kontakt - tel. 504 924 652
Wróć do spisu treści