Wydarzenia - Miód Pszczółkowski

Miód Pszczółkowski
Przejdź do treści

Wydarzenia

Zebranie Rejonowego Koła Pszczelarzy

W dniu 26.09.2020 roku w kawiarence przy parafii NSPJ w Pszczółkach w dwóch turach odbyło się zebranie Rejonowego Koła Pszczelarzy. Uczestnicy stosując się do zasad reżimu sanitarnego zrealizowali program zebrania, w czasie którego między innymi:
 • podziękowano za 15-letnią pracę w charakterze skarbnika Koła Jarosławowi Jendrasikowi,
 • wypełniono wnioski o dotację z funduszy UE,
 • omówiono obchody w dniu 6 XII 2020 r. uroczystości św. Ambrożego z udziałem pszczelarzy,
 • przekazano wosk do produkcji węzy.
Na najbliższym zebraniu w dniu 26 września 2020 roku, pszczelarze
będą zobowiązani wypełnić ankiety na zapotrzebowanie na leki,
zgłoszenie indywidualne planowanych zakupów dotowanych na 2021 rok
(sprzęt, odkłady, matki pszczele).

Pszczelarz, który nie wypełni wymaganej dokumentacji
nie otrzyma leków oraz dotacji.
Zaproszenie na zebranie


Prezes Rejonowego Koło Pszczelarzy w Pszczółkach Piotr Kowalczyk zaprasza  na zebranie, w dniu 26 września  2020 roku (sobota), w Kawiarence Parafialnej przy kościele NSPJ w Pszczółkach, ul: Kościelna 2.

 
 1. Ze względu na obostrzenia sanitarne, zebranie odbędzie się w dwóch turach:
  1. I grupa- osoby których nazwiska zaczynają się na litery A-L  godz. 16.00,
  2. II grupa - osoby których nazwiska zaczynają się na litery Ł- Ż  godz. 17.30.
 2. Prosimy przywieźć oczyszczony i spakowany wosk, gdyż państwo Bożena i Adam Labudda, będą go odbierać na parkingu przy cmentarzu (od strony ulicy Ogrodowej).
 3. W kawiarence odbędą się zebrania, podczas których omówimy sprawy bieżące.
 4. Prosimy o wpłatę 50 zł na cele Koła.
 5. Prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 50 zł na uroczysty obiad z okazji święta Świętego Ambrożego w dniu 6 grudnia 2020 roku.
  • Msza święta o godz. 13.00,
  • 14.30 obiad, kawa i kolacja w restauracji „Bartnik” w Pszczółkach.


*Prosimy o założenie maseczek lub przyłbic.
"Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego"

Informujemy, że Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, realizuje operację pn.: „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego
Operacja pn. „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego”, odbędzie się w formie wyjazdu studyjnego do Rumunii, w dniach 07-15 września br. Warunkiem udziału w operacji jest  posiadanie pasieki, udokumentowane nr weterynaryjnym.

Zgłoszenia udziału w operacji można złożyć:
 • do dnia 03 września 2020 r., do godz.: 14:00,
 • osobiście: na adres Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
  • Lubań,
  • ul. Tadeusza Maderskiego 3,
  • 83-422 Nowy Barkoczyn (Sekretariat)
 • faksem pod nr: 58 309 09 45
 • lub e-mailem na adres: sekretariat@podr.pl

O udziale w operacji decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w wyjeździe jest bezpłatny.
Osoba do kontaktu: Maria Miłoszewicz-Cichocka, kom. 693 500 933.

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej PODR:
Zebranie wyborcze koła RKP

Dnia 20 czerwca 2020 roku odbyło się zebranie wyborcze koła RKP.

Na prezesa ponownie wybrano Piotra Kowalczyka.
W skład zarządu weszli:
 • Henryk Danielczyk wice prezes
 • Alaksandra Wilke – skarbnik
 • Ewa Cierocka – członek Zarządu
 • Wiesława Danielczyk – sekretarz.

Z funkcji skarbnika zrezygnował Jarosław Jendrasik, który tę funkcję pełnił przez 20 lat. Serdecznie dziękujemy koledze, za wielkie zaangażowanie, poświęcony czas, serdeczność i życzliwość.

Panu prezesowi Piotrowi Kowalczykowi życzymy zdrowia i dalszych sukcesów w działalności koła.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
 1. Ryszard Mroczkowski
 2. Marek Fajfer
 3. Bogusław Więch
Do Sądu Koleżeńskiego  wybrano:
 1. Mieczysław Legawiec
 2. Waldemar Ossowki
 3. Regina Szymańska
Wybrano delegatów na Walne Zgromadzenie Wojewódzkiego  Związku Pszczelarzy:
 1. Piotra Kowalczyka
 2. Ewę Cierocką

Wizyta ekipy "Dzień Dobry TVN"

   16 maja 2020 r. w pasiekach naszych pszczelarzy Państwa H. W. Danielczyków i J. Jendrasika zawitała ekipa telewizyjna "Dzień Dobry TVN" w celu nagrania programu o "Wielopokoleniowej tradycji rodzinnej pszczelarstwa", który został wyemitowany w Światowym Dniu Pszczół o godz. 8:00. W pasiekach w Ulkowy i w Pszczółkach tego dnia zrobiło się telewizyjnie. Reporter odpowiedzialny za koncepcję, dźwiękowiec i kamerzysta zostali zabezpieczeni, ubierając stroje pszczelarskie (bluzy i maski), zachowując bezpieczną odległość w dobie covid-19 i przystąpili do nagrań. W rodzinie Wiesławy i Jarosława tradycje pszczelarskie przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Pradziadkowie tych rodzin, najprawdopodobniej już ze strony pradziadków od strony babci Kalinowskiej posiadali pasieki na Kociewiu. Rodzice Wiesławy, dziadkowie Jarosława i troje dzieci z rodziny Kamińskich (Henryk Kamiński, Stefania Lis i Józef Kamiński) prowadzili wzorowo, tradycyjne pasieki. Kilka słów o produktach pszczelich pozyskiwanych z naszych pasiek powiedział zaproszony do reportażu prezes naszego Koła Piotr Kowalczyk.
   Najważniejszym punktem tych wydarzeń jest to, iż obecni pszczelarze z tych rodzin wybierają i posiadają miód tradycyjny zwany Miodem Pszczółkowskim. W ich ślady idzie wielu pszczelarzy naszego Koła.
   O wydarzeniu wcześniej można było się dowiedzieć na profilu FB Miód Pszczółkowski.
   Obok krótka fotorelacja z wizyty ekipy "Dzień Dobry TVN" oraz link do programu. Polecamy uwadze!!!
Zebranie RKP Pszczółki w dniu 15 marca 2020 roku
z powodów profilaktycznych zostało ODWOŁANE!

Termin zebrania zostanie podany w najbliższym czasie.

Prezes Piotr Kowalczyk
2 lutego 2020 roku odbyło się pierwsze zebranie
członków RKP w nowym roku.

Prezes Kola wręczył legitymacje pięciu nowym członkom.

Gratulując, zwrócił się słowami "niech przynależność do braci pszczelarskiej wpłynie na dobrą jakość miodu i satysfakcję z pracy."

Zebrani  potwierdzali dane i wpłacali  składki na 2020 rok.

(zdjęcia do obejrzenia w galerii)
Mariola Kupryciuk
Wizyta w pasiece Zb. Grabowego

Wizyta u Krystyny i Piotra Kowalczyków

Wizyty w pasiekach pszczelarzy RKP w Pszczółkach

W szkole Podstawowej w Pszczółkach ponownie zrobiło się pszczelo i brzecząco. W placówce realizowany jest projekt edukacyjny "PSZCZOŁY POD LUPĄ" finansowany przez dwie fundacje EFC i Szkołę z klasą. Koordynatorka projektu już poprosiła pszczelarzy o wsparcie w realizacji działań. Odbędą się wizyty w miejscowych pasiekach, spotkania z pszczelrzami po to, aby dzieci poznały i zrozumiały istotę hodowli pszczół oraz wpierania działań, mających na celu dbałość o pożytki w najbliższej okolicy. Uczestnicy projektu są niezwykle pomysłowi. Sami układają pytania do pszczelarzy, wykonują podziękowania, mierzą pszczoły, projektują logo, będą badać Miód Pszczółkowski i oglądać preparaty pszczele. Z pomocą m.in. podpowiedzi od pszczelarzy posadzą i posieją rośliny miododajne.


Mariola Kupryciuk - szkolny koordynator
Uroczystość św. Ambrożego

W dniu 8 grudnia 2019 roku pszczelarze naszego Koła uczcili św. Ambrożego, patrona pszczelarzy, uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym NSPJ w Pszczółkach oraz spotkaniem gości i pszczelarzy RKP w restauracji „Bartnik” w Pszczółkach.

Mszy świętej przewodniczył ksiądz Bartosz Nowak, który wygłosił kazanie i przytoczył najważniejsze daty i wydarzenia z historii 52-letniej historii RKP. Uczennice Szkoły Podstawowej w Pszczółkach, uczestniczki projektu „Pszczoły pod lupą” pięknie odczytały słowa ewangelii, sekretarz Koła odczytała modlitwę wiernych, zaś w orszaku z darami znaleźli się pszczelarze Koła wraz z rodzinami. Wśród ofiarodawców darów znalazła się miejscowa piekarnia „Pszczółka”, która upiekła smaczny chleb. Miód Pszczółkowski ofiarowali członkowie naszego Koła.

Jak zawsze podczas uroczystości pięknie prezentował się poczet sztandarowy wraz ze sztandarem, wkraczając przy dźwiękach marszowo brzmiącego werbla. W pierwszych rzędach zasiedli goście oraz rodziny pszczelarzy.

Na koniec wszyscy zgromadzeni na schodach świątyni stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

Zebranych na uroczystym obiedzie ucieszył fakt, że udział w uroczystościach zapowiedzieli: Wójt Gminy Pszczółki Maciej Urbanek, Hanna Brejwo, Ewa Grabowska oraz najstarszy honorowy członek – założyciel Koła, 95-letni dziś, Marian Szeremeta. Jak nakazywała tematyka spotkania, rozmów o pasiekach, pszczołach i miodach nie było końca.

Chętni dokonywali pamiątkowych wpisów do siódmej już kroniki RKP.
Zaproszenie
Pszczółki, 15.11.2019 roku


Serdecznie zapraszam na zebranie RKP Pszczółki w dniu
24 listopada 2019 roku , (niedziela) o godzinie 15.00,
które odbędzie się w sali Szkoły Podstawowej w Pszczółkach , ulica Szkolna 4.

Porządek zebrania:
 1. Powitanie przybyłych członków przez prezesa Piotra Kowalczyka
 2. Przyjęcie protokołu – M.Kupryciuk
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu– referuje Prezes Kowalczyk
 4. Organizacja obchodów Dnia Świętego Ambrożego:
  • 8 grudnia 2019 o godz. 11.30 msza święta w kościele parafialnym w Pszczółkach:
   • poczet sztandarowy,
   • dary ofiarne,
   • czytania i modlitwa wiernych,
  • obiad, kawa, ciasto itd. w restauracji „Bartnik”. Na zebraniu ustalimy wysokość kwoty i prosimy, by na zebraniu chętni wpłacili pieniądze.
 5. Sprawy różne
 6. Odbiór wosku przez państwa Bożenę i Adama Labuddę.

                                                                                            Prezes RKP Pszczółki
                                          Piotr Kowalczyk
Warsztaty pszczelarskie

 W dniu 4 X 2019 roku w Muzeum Miodu w Pszczółkach miały miejsce warsztaty pszczelarskie dla uczniów jednej ze szkół pomorskich. Prowadząca zajęcia M. Kupryciuk zaplanowała oglądanie filmów edukacyjnych, wypełnianie kart pracy, oglądanie „pszczół pod lupą”, robienie świeczek z wosku oraz zwiedzanie Muzeum. Uczniowie z klasy 3a poznali zadania i budowę pszczoły, prace wykonywane w pasiece w ciągu roku kalendarzowego. W trakcie zajęć okazało się, że dzieci rozpoznały rośliny miododajne i zapamiętały podstawowy sprzęt pszczelarski. Członkini RKP w Pszczółkach E. Cierocka zaprezentowała dzieciom ul, omówiła życie rodziny pszczelej oraz  stosowanie podkarmiaczek. Uczniowie poznali sposób znakowania matek pszczelich.

 Następnie grupa udała się na smaczny obiad do restauracji Bartnik, gdzie miała również  okazję rozpoznać pszczelarzy Koła zaprezentowanych na wystawie fotografii „Pszczelarze RKP w Pszczółkach”. Pomocnym okazała się prezentacja „Pasieki w Gminie Pszczółki”.

 Ostatnim punktem warsztatów pszczelarskich była wizyta w pasiece członka RKP - Stanisława Kota. Pszczelarz powiedział o własnoręcznej budowie uli, sposobie ustawienia uli oraz zasadach wykorzystania topiarki słonecznej. Dzieci obserwowały pszczoły, jeszcze ochoczo wylatujące i wlatujące do uli. Następnie grupa udała się do pracowni, w której zobaczyły sprzęt do pozyskiwania miodu. Na koniec pszczelarz wraz z żoną Krystyną poczęstowali dzieci Miodem Pszczółkowskim trzech smaków: majowym, czerwcowym i lipcowym.

 Organizatorka wycieczki uczniów ma nadzieję, że warsztaty i wizyta przyniosła wiele korzyści dzieciom. Należy dodać, że Muzeum Miodu, dzięki pozyskaniu środków z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska,  posiada nową odsłonę edukacyjną, która spodobała się uczestnikom zajęć.
Święto Miodu Pszczółkowskiego i Dożynki

1 września 2019 roku w Pszczółkach odbywało się Święto Miodu Pszczółkowskiego i Dożynki Gminne. Na zaproszenie wójta Gminy na uroczystą mszę święta przybyli goście, kapelani oraz pszczelarze naszego Koła wraz z rodzinami. Skład pocztu stanowili: Ewa Cierocka, Waldemar Szymański i Bogusław Więch.

Delegację darów z ramienia RKP stanowili: rodzina Jendrasików (Miody Pszczółkowskie), Państwo Frankowscy (Paschał), Państwo Grabowy (kwiaty). Po mszy goście i członkowie Koła udali się do Gminnej Biblioteki Publicznej, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na kamieniu w Pszczelim Zakątku, poświęconej Henrykowi Kamińskiemu, byłemu, wieloletniemu prezesowi RKP w latach 1957-2012. Odsłonięcia dokonała rodzina naszego zmarłego prezesa. Goście mogli zobaczyć zmodernizowane
Muzeum Miodu. Następnie pszczelarze udali się na poczęstunek do restauracji Bartnik w Pszczółkach, po czym o godz. 14 15 wszyscy udali się do Parku Lipowego na dalszą część Święta Miodu i Dożynek Gminnych. Pięknie prezentował się namiot RKP oraz chętnie fotografowany baner promocyjny naszego Koła. Stoisko z Miodem Pszczółkowskim było chętnie odwiedzane przez dzieci, ich rodziców, mieszkańców Gminy, pszczelarzy z rodzinami oraz znamienitych gości. Zainteresowali mogli wykonać czułka pszczele, poznać etapy powstawania pszczoły oraz posmakować Miodu Pszczółkowskiego.

Doniosłym momentem Święta Miodu było wręczenie specjalnych dwóch nagród „Złotych Barci”, ufundowanych przez władze gminne, – Hannie Brejwo i Franciszkowi T. Silarskiemu. Cieszy nas również fakt, iż w spotkaniu uczestniczył nasz pszczelarz honorowy- Henryk Szymański wraz z żoną Reginą.

Dziękujemy tym  wszystkim, którzy pomagali przy rozkładaniu namiotu, dekoracjach oraz przewożeniu wszystkich sprzętów. Znakomicie spisała się K. Sobiesiak- córka naszego ostatniego już członka, założyciela RKP - Mariana Szeremety, która, jak zawsze sprawdziła się w kąciku dydaktycznym. Wspaniale prezentowały się słoiki z miodem dostarczone przez K. i K. Kowalczyków, St. Kota, J. Jendrasika, H. Danielczyka i E. Cierocką. Poniżej prezentujemy zdjęcia z tych obchodów. Nad całością przygotowań czuwali prezes RKP oraz W. Danielczyk i M. Kupryciuk.

A że w czasie festynu obecna była także ekipa TVP3 Gdańsk jako kronikarki i działaczki RKP w Pszczółkach zostałyśmy zaproszone do udziału w porannym wydaniu programu “Dzień dobry tu Gdańsk”. Filmik z ciekawym wprowadzeniem na temat minionego Święta Miodu Pszczółkowskiego oraz kilkuminutową miłą rozmowę z zainteresowanymi tematem znanymi prezenterami można obejrzeć na stronie TVP 3 Gdańsk (czas od 2:40 di 10:55).

XXXIII Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Ustce

Delegacja dwudziestu osób z gminy Pszczółki, w tym dziesięciu pszczelarzy z naszego Koła, uczestniczyła w XXXIII Wojewódzkim Dniu Pszczelarza, który odbył się 18 sierpnia 2019 r. w Ustce. To miejsce obchodów Wojewódzki Zarząd Pszczelarski w Gdańsku wybrał nieprzypadkowo, gdyż lokalne Koło w Słupsku obchodziło Jubileusz 70-lecia istnienia. Przed kościołem p.w. Najświętszego Zbawiciela w Ustce kolejno ustawiały się poczty sztandarowe z 20 Kół zrzeszonych w WZP w Gdańsku. Przy dźwiękach Orkiestry Dętej Marynarki Wojennej w Ustce, poczty sztandarowe w towarzystwie gości przeszły na promenadę nadmorską, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości pszczelarskich. Prezes WZP Ryszard Voss wręczył Złote Pszczoły oraz Złote, Srebrne i Brązowe odznaki pszczelarskie.
Istotnym czynnikiem wyjazdu naszej delegacji było nadanie, z inicjatywy członków RKP w Pszczółkach, tytułu Honorowego Członka PZP, byłej Wójt Gminy Pszczółki Hannie Brejwo, co zostało przyjęte jednogłośnie przez Walny Zjazd Delegatów Pszczelarzy w Gdańsku już w marcu tego roku. W imieniu Zarządu i członków RKP w Pszczółkach Pani Wójt prezes i sekretarz Koła wręczyli bukiet słoneczników. Należy tu nadmienić iż, wszyscy delegaci podkreślili fachowe i bardzo bogate uzasadnienie przyznania tego wyróżnienia. Obecnie tytuł ten posiadają już 3 osoby z gminy Pszczółki. Założyciel RKP Marian Szeremeta z Ulkowy oraz Henryk Szymański z Żelisławek. Do tego zacnego grona braci pszczelarskiej dołączyła H.Brejwo. Gratulujemy i dziękujemy za wieloletnie wspieranie pszczelarstwa.

Jak podkreśla prezes RKP w Pszczółkach, Piotr Kowalczyk, obecna współpraca z władzą lokalną w Pszczółkach układa się dobrze. To dzięki wsparciu władz udało się sfinansować wyjazd pszczelarzy do Ustki, nawiązać współpracę w zakresie organizacji Światowego Dnia Pszczół 8 sierpnia 2019 roku w Kolniku oraz obchodów Święta Miodu Pszczółkowskiego, który będzie miał miejsce 1 września 2019 r. w Parku Lipowym.

Pszczelarze z miejscowego Koła już teraz zapraszają do swojego namiotu, gdzie będzie można degustować i nabyć Miód Pszczółkowski.

Mariola Kupryciuk - kronikarka RKP
ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ – 8.08.2019 r.

8 sierpnia 2019 roku na zaproszenie wójta gminy Pszczółki Macieja Urbanka i kierownika GOPS w Pszczółkach Beaty Nowakowskiej w Kolniku nasze Koło zorganizowało trzy stanowiska pszczelarskie. I tak:
 • Na pierwszym prezes RKP Piotr Kowalczyk wraz z żoną Krystyną omawiali zainteresowanym właściwości Miodu Pszczółkowskiego. Dodatkowo prezes miał krótką prelekcję dla uczestników spotkania na temat „Znaczenia pszczół w przyrodzie, produktach pszczelich i Miodzie Pszczółkowskim”.
 • Na drugim stanowisku sekretarz Koła W. Danielczyk prezentowała etapy powstawania pszczoły, oznaczania i przewożenia matek pszczelich oraz pracy pszczelarza. Chętni oglądali eksponaty pszczele pod lupą oraz poznawali  właściwości i wygląd wosku, pyłku , pieżgi i propolisu.
 • Na trzecim  kronikarka Koła M Kupryciuk i nauczycielka SP w Pszczółkach K. Sobiesiak czuwały na wykonywaniem rysunków o tematyce pszczelej oraz opasek pszczelich, pszczół i talerzyków z gatunkami Miodu Pszczółkowskiego. Hitem okazały się opaski i talerzyki.
 
Wśród gości, którzy odwiedzili nasze stanowiska byli:
 • posłanka RP Małgorzata Chmiel,
 • radna Sejmiku Wojewódzkiego Magdalena Sroka,
 • radna powiatu gdańskiego Marzena Biernacka,
 • Wójt gminy Pszczółki Maciej Urbanek,
 • dyrektor SP w Pszczółkach Patrycja Linda – Górka,
 • seniorzy, rodzice wraz z dziećmi – mieszkańcy Kolnika i okolic.

Cieszy nas fakt, że w Dniu Pszczół uczestniczyli także członkowie naszego Koła:
 • skarbnik J. Jendrasik z rodziną,
 • R. i H.  Szymańscy
 • J. Freda z żoną.

Nad całością, od strony organizacyjnej, czuwali pracownicy GOPS w Pszczółkach oraz członkinie Koła Gospodyń oraz Rada Sołecka w Kolniku.

Relacje z tych wydarzeń można znależć na stornie Urzędu Gminy w Pszczółkach oraz w naszej galerii zdjęć.
,,zebranie RKP Pszczółki - 12 lipca 2019 roku

W dniu 12 lipca 2019 roku, odbyło się zebranie RKP Pszczółki w Bibliotece Gminnej w Pszczółkach.
W programie m.in.:
 • Odbiór leków przeciw warrozie - skarbnik J.Jendrasik
 • Omówienie przygotowań do Święta Miodu w dniu 1.09.2019 w Pszczółkach.
 • Zapisy chętnych na wyjazd na XXXIII Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Ustce.
,,Noc Muzeów 2019”
        
W ramach Nocy Muzeów 2019, w sobotę 18 maja 2019 roku, na zaproszenie Wójta Gminy Pszczółki i Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w godzinach od 18:00 do 22:00 odbywały się spotkania i warsztaty dotyczące pszczelarstwa. Odwiedzający gminne Muzeum Miodu, mieszczące się w bibliotece przygotowano:
 • Spotkanie z prezesem naszego Koła, Piotrem Kowalczykiem, który opowiadał między innymi o blaskach i cieniach zawodu pszczelarskiego.
 • Warsztaty „Artystyczna pszczoła” prowadzone przez Wiesławę Danielczyk, panią Katarzynę Bielesz i panią Joannę Pleger.
 • Prezentację pod tytułem „Multimedialna pszczoła” zorganizowaną przez Mariolę Kupryciuk i panią Hannę Kurach.

 
Uczestnicy spotkań, wśród których były dzieci, młodzież i dorośli mieli okazję poznać gospodarkę pasieczną, zobaczyć pod mikroskopem preparaty pszczele, poznać smak Miodu Pszczółkowskiego, zobaczyć pasieki pszczelarzy RKP oraz usłyszeć o zagrożeniach dla pszczół. Dowiedzieli się także w jaki sposób chronić i sprzyjać tym pracowitym owadom.  

Na pytania wszystkich odwiedzających Muzeum Miodu chętnie odpowiadali prezes i skarbnik Koła oraz członkinie RKP.
,,BIEG do MIODU - V edycja”

    W sobotę 11 maja 2019 r. odbyła się V edycja „Biegu do Miodu” z Gdańska-Przymorza do Pszczółek. Trasę liczącą prawie 33 kilometry, pokonali biegacze i rowerzyści, startując o godzinie 15:00 z Parku Reagana, by w nieco ponad trzy i półgodziny dotrzeć do mety. Dzięki godnej podziwu kondycji i sprzyjającej pogodzie wszyscy uśmiechnięci, choć z pewnością nieco zmęczeni, wbiegli i wjechali na metę na Autodromie Pomorze w Pszczółkach. Czekała tam na nich grupa zapalonych kibiców: rodzina, dzieci i rodzice z Przedszkola Gminnego w Pszczółkach, znajomi a co najważniejsze pszczelarze należący do Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pszczółkach w osobach: prezesa Piotra Kowalczyka, vice-prezesa Henryka Danielczyka, skarbnika – Jarosława Jendrasika, Wiesławy Danielczyk i Marioli Kupryciuk. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali od pszczelarzy smaczne Miody Pszczółkowskie, a najmłodsi za wspaniały finisz na rowerkach dodatkowo soczki i słodkości.
    Sportowcom zaś należą się gorące podziękowania za udział w tym wspaniałym wydarzeniu, propagującym tradycyjne Miody Pszczółkowskie oraz za wsparcie finansowe na rzecz Kasi Wondołowskiej, podczas I Muzycznego Zlotu Motocyklowego „Kużnia dla Kasi” na Autodromie.
    Dziękujemy organizatorowi biegu - Arkadiuszowi Kamińskiemu - za to, że tworząc tak niezwykłe wydarzenie, podtrzymuje pamięć o rodzinnych tradycjach pszczelarskich śp. prezesa Henryka Kamińskiego, swojego taty i wielu innych miłośników tej profesji.

Wiesława Danielczyk, Weronika Kamińska
Delegat RKP na Walnym Zjeździe WZP w Gdańsku- 13.04.2019 r.

13 kwietnia 2019 roku w Przywidzu odbył się Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku. Przedstawicielem naszego koła był Waldemar Szymański - jako delegat  oraz jako zaproszony gość - prezes RKP Pszczółki Piotr Kowalczyk.
Podczas zjazdu poruszano następujące zagadnienia:
 1. Wybrano delegata do Polskiego Związku Pszczelarzy.
 2. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe WZP.
 3. Poddano pod głosowanie wniosek o wystąpienie z Polskiego Związku Pszczelarskiego - nikt tego wniosku nie poparł.
 4. Nadano tytuły:
  • Honorowego Członka Polskiego Związku Pszczelarzy dla pana Leszka Pękali,
  • Honorowego Członka Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku pani Hannie Brejwo. Wniosek, który złożył prezes RKP Pszczółki, Piotr Kowalczyk został przegłosowany jednogłośnie. Gratulujemy pani Hannie Brejwo.
Zebranie pszczelarskie – 26.01.2019 r.

W dniu 9 lutego 2019 roku odbyło się drugie zebranie członków naszego Koła. Jednym z ważniejszych punktów spotkania była obecność przedstawiciela gminy Pszczółki – wice wójta Piotra Chajewskiego. Zebrani przedstawili główne tematy zainteresowania pszczelarzy oraz zapoznali się ze sprawozdaniami (finansowym i działalności) za rok 2019.
Wręczenie legitymacji członkowskiej E. Cierockiej – 26.01.2019 r.

Prezes RKP, Piotr Kowalczyk wręczył legitymację członkowską Ewie Cierockiej. Podkreślił zaangażowanie i chęć wspierania działalności Koła. Pszczelarska podziękowała członkom RKP za wprowadzenie i pomoc przy zakładaniu pasieki.
Kontakt - tel. 504 924 652
Wróć do spisu treści